• Okul Bahçesi
 • Giriş / Alışveriş Merkezi
 • Ana Okulu
 • Ana Okulu Sınıf
 • Ana Okulu Oyun Odası
 • Ana Okulu Yemekhane
 • Ana Okulu Lavabolar
 • Halkla İlişkiler
 • Rehberlik - PDA
 • Anfi - Tiyatro Odası
 • 1. Kademe Sınıf
 • 2. Kademe Sınıf
 • Kantin 1. Kat Koridor
 • Laboratuvar Koridoru
 • Bilgisayar Dersliği
 • Resim Dersliği
 • Müzik Odası
 • Fen Laboratuvarı
 • Kütüphane
 • Yabancı Dil Dersliği
 • Lavabolar
 • 2. Kat Yemekhane Kr.
 • Kültür Salonu
 • Yemekhane
 • Açık Spor Sahaları
 • Kapalı Spor Sahası
 • Yükseliş Radyo
 • Radyo Yayın Odası
 • Kurucu Odası
 • Okul MÜdürü